Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi olası yangın durumlarında kişilerin nasıl davranacakları, yapılması gerekenler ve tahliye gibi konularda teorik bilgi vermeyi kapsayan eğitimlerdir. Tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişiye bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişiye bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 50 kişiye bir kişi olmak üzere arama kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele gibi konularda yeterli bilgi donanımına sahip ekipler oluşturulur. Bu ekibin her zaman hazır olması sağlanır.

Yangın Eğitimi Neleri Kapsar?

 • Yangın konusunda farkındalık oluşturur.
 • Yangın yerinde önleyici önlemlerin nasıl alınacağını belirler.
 • Yangın yerindeki tehlikelerin bilincinde olmayı sağlar.
 • Yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını anlatır.
 • Yangınların sınıflandırılmasının nasıl olduğunu anlatır.
 • Yangın esnasında insan davranışları hakkında bilgi verir.
 • Olası yangın durumlarında acil durum planı uygulamayı sağlar.
 • Yangın ve yangınla ilgili temel kavramları öğrenmeyi sağlar.
 • Yangın anında acil durum ekipleri ve onlarla nasıl işbirliği yapılacağını öğretir.
 • Yangın söndürücü maddelerin neler olduğu ve özelliklerini öğrenmeyi sağlar.

Yangın Eğitimi Sonrası Kazanımlar Nelerdir?

Yangın eğitimi kişilerde farkındalık oluşturarak olası yangın anlarında daha sistematik hareket etmeyi sağlamaktadır. İşte eğitimin kazanımları:

 • Kişiler yangın olayına karşı farkındalık kazanır.
 • Söndürme maddelerini ve bu maddelerin nerede olacağını bilir.
 • Belirlenen toplanma bölgesinin neresi olduğu ve bu toplanma bölgesinde nasıl davranacağını öğrenmiş olur.
 • Yangın türlerini ayırt edebilir bu sayede en doğru söndürücüyü kullanır.
 • Tehlike anında kullanması gereken kaçış yollarını bilir.
 • Yangın anında nasıl yardım çağıracağını bilir.
 • Binayı terk ederken nasıl davranacağını ve yardıma ihtiyacı olanları nasıl kullanacağını bilir.
 • Yangının büyümesini önlemek için anahtar ve şalteri kapatması gerektiğini bilir.
 • Başlangıç aşamasında ki yangınları kolaylıkla söndüreblir.

Yangın Eğitiminin Dayanağı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” bildirmektedir.

Özellikle yangın gibi bir durumun öngörüldüğü işyerleri için yangın eğitimi büyük önem taşımaktadır. Acil durum anlarında insanlar için her saniye ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu gibi anlarda nasıl davranılması gerektiğine, hangi yollardan ve nereye gidilmesi gerektiğine dair önceden bilgilendirilmesi yapılması kişilerin daha hızlı hareket etmesini sağlar ve kargaşayı önler.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerde en az yılda bir defa tatbikat yapılmasını ve yangın güvenliği ekiplerinin oluşturulmasını öngörür. Yangın eğitimi almış kişiler yangın esnasında işyerinin tahliyesi ve yangının önlenmesinde büyük bir role sahiptir.

Yapılan yangın tatbikatları sonrasında işyerlerinde ne gibi eksiklikler olduğu ve bunların nasıl önleneceği belirlenir. Ayrıca tahliye yollarında yaşanılacak problemler için öngörülere oluşturulur. Tahliye ekibi bunları değerlendirerek afet anında bu gibi durumları önlemeye çalışır. İşyerleri için yapılan tatbikatlar hayati öneme sahiptir. Bu nedenle yangın tatbikatlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

İşyeri kapasitesi, çalışan sayısı ve risk durumuna göre yangın eğitimi almış ekibe ihtiyaç duyar. Bu ekip olası afet anında insan sağlığını ve maddi zararı en minimum seviyeye indirmek için çalışmalar yapar. Acil durum koordinatörünün doğru yönlendirmesi ile hem bina tahliyesi kolaylaşır hem de itfaiye ve ilk yardım ekipleri alana en hızlı şekilde ulaşır. Acil durum anlarında insanların ne gibi tehlikeler ile karşı karşıya kaldığı ve bu anlarda nelerden kaçınılması gerektiği anlatılır.