İşyeri Tehlike Sınıfı (Aylık/Dakika) İşyeri Hekimi Çalışma Süresi (Aylık/Dakika) İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi (Aylık/Dakika) Diğer Sağlık Personeli (Aylık/Dakika)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli