İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında da verilen İlk Yardım Eğitimi oldukça büyük öneme sahiptir. Öyle ki bir insanın hayatını ona ilk yardım yaparak kurtarabilirsiniz. Ama her isteyen istediği yerde ilk yardım uygulamamalıdır. Bunun eğitimini alan bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından ilk yardım yapılmalıdır. Aksi taktirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir.

İlk Yardım Nedir?

Meydana gelen bir kazada sağlık ekipleri gelinceye kadar olay yerinde yapılan müdahaledir. İlaçsız ve ekipmansız yapılır. Olay yerinde bulunan ve o an kişiye yarayacak olan malzemeler kullanılabilir. İlk yardımın amacı kişiyi hayatını kurtarmak, durumunu korumak ya da olası bir sakatlığı engellemektir.

İlk Yardım Eğitimi Standartları

İlk yardım için eğitim veren kurumlar bunun için ilgili bakanlığa eğitim verebilmek için başvuru yapmaları gerekir. Başvuru süreçleri tamamlanıp eğitim vermeye uygun görülürse kurum İlk Yardım Eğitimi vermeye başlayabilir. Bakanlık eğitmen sayısını, katılımcı sayısını, mesul müdürün sorumluluklarını ve bazı önemli detayları kanunlara taşımıştır. Bu yasaya göre bazı önemli hususlar şöyledir:

  • Merkezler eğitim için her 7 katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.
  • Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitimle ilgili işlerde eğitmenle birlikte sorumludur.
  • Mesul müdür müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.
  • İlk yardım eğitmeni kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile eğitmenlik yapabilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ilkyardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için 1 ilkyardımcı bulunmak zorundadır. Görev yapan ilkyardımcılar belirtilen hususlara uyarak çalışmalıdır. İlkyardımcı olduğunu beyan eden ve kabul gören bir belgesi bulunmalıdır.

İlk Yardım Eğitimi Konuları

İlk Yardımı Eğitimi bakanlık tarafından belirtilen şekilde ve sağlanan yardımcı kaynaklar ile verilir. Bakanlık konuları ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda belirler. Bakanlık tarafından uygun görünen ve hazırlanan eğitim kitabı ve sunum CD’si kullanılarak eğitimler verilir. Buna göre ilk yardım için verilen eğitim; temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığına ilk yardım, bilinç bozukluğunda ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrılarına ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık ve donmalarda ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim girmelerde ilk yardım konularını kapsamaktadır. Verilen eğitimlerde yaralanan kişinin çocuk, kadın, erkek, genç ya da yaşlı olma durumlarına göre farklı taktikler öğretilir. Çünkü herkes için yapılan ilk yardım aynı olmayabilir. Bu farklılıklar gözetilerek ilk yardım yapılmalıdır.     

İlk Yardım Eğitimi Verecek Kişiler

İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olmak zorundadırlar. İlkyardımcı olmak için aldıkları eğitime devam etmek zorundalar ve bu eğitimi belirli bir geçme notu ile geçerler ise başarılı sayılırlar ve ilkyardımcı olabilirlik belgesini alabilirler. Birtakım uygulamalı sınavlara tabi tutulurlar. Bunlar genelde temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), havayolu tıkanıklığı gibi konularda ve bazı beceri gerektiren yardımlarda mutlaka başarılı olması gerekir. Bütün bu uygulama ve teorik sınavlarının ardından ilkyardımcı olmak isteyenler ilkyardımcı belgelerini alabilirler.

İlk Yardımın Temel İlkeleri

  • Önce kendinizin sonra çevrenizdeki insanların can güvenliğini sağlayın.
  • Ambulans çağırın ya da çağrılması için talimatlar verin.
  • Soğukkanlı olmaya ve çevrenizdeki insanları sakinleştirmeye çalışın.
  • Bilmediğiniz bir konuda müdahale etmeyin. Bu daha kötü sonuçları doğurabilir.
  • Olay yerine gelen sağlık ekibine doğru ve eksiksiz bilgi verin.

İlk Yardım Eğitimi veren kuruluşlar devlet tarafından denetilmekte olup hatanın en az seviyede olmasını sağlamaktadırlar. Bu konu hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Gerek eğitimi veren kişiler gerek de o eğitimi alan kişiler bu konuda özverili çalışmak zorundalar.