İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmekle yükümlü kişilere İşyeri Hekimi denilmektedir. Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının sık rastlandığı ve rastlanabileceği yerlerde önemli bir yere sahiptir. Resmi gazetede işyerinde çalışacak olan sağlık personellerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak yer almıştır.

İşyeri Hekimi olabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevlendirmiş olduğu eğitim kurumlarında gerekli eğitimin alınması ve ardından düzenlenen sınavda yeterli başarının gösterilmesi gerekmektedir. Eğitim, teorik eğitim ve uygulama kısımlarından oluşup toplamda 220 saat olmaktadır. 180 saat teorik eğitim verilirken, 40 saat uygulamalı eğitim verilmektedir. Eğitimin ardından oluşan sınav ise 100 puan üzerinden değerlendirilip 70 puan ve üzeri alan başarılı sayılmaktadır. Bir eğitim süreci sonrası adaylara 2 kez sınava girme hakkı verilir. Eğer her iki sınavda da 70 puan ve üzeri alamazlarsa tekrar sınava girebilmek için eğitimi tekrar almaları gerekmektedir.

İşyeri Hekimi Hangi Görevlerle Yükümlüdür?

  • İşyeri Hekimi işyeri ortamının ve çalışanların sağlık durumlarının gözetimini ve danışmanlığını yapar.
  • Asıl işi koruyucu hekimlik olmasıdır.
  • Çalışanlara genel sağlık konusunda bilgilendirici eğitimler verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.
  • İşyerinde mevcut olan ya da olma ihtimali bulunan meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı önlemler almaya ve çalışanları bilgilendirmeye yönelik danışmanlık yapar.
  • İşyerinde iş güvenliği uzmanı varsa birlikte çalışarak yıllık değerlendirme ve çalışma planı oluşturur.
  • İşyeri Hekimi çalışma ortamının uygunluğunu araştırır ergonomik ve psikososyal açıdan değerlendirerek uygun çalışma ortamı sağlamaya çalışır.
  • İşyerinde portör muayeneler yaparak bağışıklamayı ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesini sağlar.
  • İşyerinde sağlığa zararlı riskleri değerlendirir, önlenmesine ilişkin mevzuata göre yapılması gereken sağlık kontrollerini yapar.
  • İşyerinde mevcut olan ortak kullanım alanlarının (yemekhane, kantin, tuvaletler, soyunma odası gibi) temizliği ve bakımı konusunda gerekli kontrolleri yapar. Eğer ki yapılan bakım ve temizlik yeterli değilse uygun çözümleri araştırır.
  • İşyerinde kullanılacak olan yeni teknolojik ürünlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmesini yapar. Gerekli gördüğü konularda uyarılarda bulunur.

 

İşyeri Hekimi Olmak İçin Hangi Bölüm Mezunu Olmak Gerekir?

İşyeri Hekimi olmak için hangi bölümden mezun olunması gerekiyor gibi bir soru akıllarda yer almaktadır. İşyeri Hekimi olmak isteyen kişilerin herhangi bir tıp fakültesinden mezun olmaları zorunludur. Mezun olduktan sonra bakanlık tarafından belirlenen eğitime katılmaları ve eğitim sonrasında sınavdan belirlenen puanı almaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan hekimler İşyeri Hekimi olarak görev yapabilmektedir.

İş yeri hekimlerinin asıl görevleri koruyucu hekimlik olduğundan, firmalar da proaktif (olay öncesi) çözümler üretmektedir. İşyeri Hekimi çalıştığı işyerinde iş bütünlüğünü bozmadan çalışanların daha ergonomik ve daha verimli çalışmaları için gerekli koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda her işyerinde o işyerinin çalışma koşulları ve risk durumunu gözeterek mevzuat kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmaları ve önerileri iş sahibine sunmalıdır.

Ülkemizde her ne kadar daha yeni yaygınlaşmaya başlasa da İşyeri Hekimi iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi durumları minimuma indirdiği için her firma için çok önemli bir yere sahiptir.