Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında 6331 sayılı kanunun 4. maddesine göre çalışanları mesleki riskler hakkında bilgilendirerek iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlendirmek adına temel İSG eğitimi verilmektedir. Bu eğitimin ile çalışan ve iş veren iş kazaları ile ilgili bilgilendirilir. Bu sayede olası iş kazaları en aza indirgenir.

Temel İSG Eğitimi Çalışma Alanlarına Göre Süreleri

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler de yılda en az 16 saatlik İSG eğitimi verilmesi,

Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler de 2 yılda en az 12 saatlik İSG eğitimi verilmesi,

Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler de 3 yılda en az 8 saatlik İSG eğitimi verilmesi,

zorunludur.

Temel İSG Eğitimi Amaçları

 • İSG ile ilgili temel kavramları konusunda farkındalık oluşturmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı çalışanlar ve iş verenler öğrenir.
 • Olası meslek hastalıkları ve ilk yardımı konusunda bilinçlendirir.

Temel İSG Eğitimi Veren Kişiler

İş sağlığı ve güvenliği veren kişiler bu konuda uzmanlaşmış iş güvenliği umanıdır. İş güvenliği uzmanı, sorumluluk ve eğitimler hakkında yönetmelikte bulunan 4. Maddeye göre; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek için bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar ve teknik eleman olarak tanımlanır. Bu kişilerin belirli birtakım görevleri vardır ve bunları yapmakla yükümlüdür. Bunların başında rehberlik ve danışma, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve kayıt yapmaktır. Bakanlıkça görevlendirilen iş güvenliği uzmanı sayesinde işyerlerindeki kaza riskleri değerlendirmesi yapılarak çalışanların yaptıkları işle ilgili bilinçlendirmesi yapılır. Bu sayede nasıl bir işte çalıştıklarının farkında olurlar ve yine temel İSG eğitimi kapsamında verilen ilk yardım ile olası kazalarda kendini ve iş arkadaşlarını korumayı öğrenir.

Temel İSG Eğitimi Hakkında Yönetmelikler ve Eğitim Konuları

İşyerleri az tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak gruplandırılmıştır. Bakanlıkça bu gruplandırma yapılmıştır ve ona göre ISG eğitimi verilmektedir. 6331 sayılı kanuna göre iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş verenlerin de birtakım yükümlülükleri vardır. Bunlar:

 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesini,
 • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • Çalışanların bu programa katılmalarını,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlemesini sağlar.

İş verenler geçici iş ilişkisi kurdukları diğer iş verenlere de bu hususlar hakkında bilgi vermelidir. Kanunda ayrıca asıl işveren ve alt işveren hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Buna göre alt işveren çalışanların eğitiminden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan iş gruplarındaki işyerlerinde; temel İSG eğitimi ile ilgili belgesi olmadan başka işyerlerinden gelen çalışanları kabul edemez.

İşverenlerin yanında çalışanların da bu konuda yükümlülükleri vardır. Bunlar:

 • İşyerlerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallarına uygun şekilde kullanmalıdır.
 • Keyfi bir şekilde makinelerle uğraşmamalı ve bazı aletlerin yerlerini değiştirmemelidir.
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımını doğru bir şekilde kullanmalı ve onları korumalıdır.
 • Teftişe gelen iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak ve tespit edilen eksiklikleri tamamlama konusunda işverenle iş birliği yapmalıdır.
 • Kendi görev alanında temel İSG eğitimi kapsamında belirtilen hususlarda çalışan temsilcisi ve işverenle iş birliği yapmalıdır.

Eğitimler;

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, İş yeri temizliği ve düzeni, Ergonomi, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, Sağlık konuları, Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma sebepleri, Biyolojik- Fiziksel- Kimyasal Risk etmenleri, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, İş kazalarının sebepleri, İş hijyeni, Acil durum planı ve Risk değerlendirme eğitimleri vb. konular eğitim içeriklerinde mevcut olacaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü

Temel İSG eğitimi mevzuatta belirtildiği gibi yapılmalı ve eksiksiz olmalıdır. Bu eğitimin başarılı olabilmesi için yani çalışanların eğitim kapsamında verilen konularda başarılı olması için eğitim uzman kişiler tarafından verilmelidir. Uzman kişiler tarafından verilmesi olası iş kazalarını en aza indirger ve çalışan-işveren birlikteliğini artırır. Bu sayede taraflar arasında çatışma çıkma olasılığı düşürülmüş olup yapılan işte verimlilik artar. İş sağlığı ve güvenliği birçok farklı kişilerin bir araya gelerek ve sağlam bir iş birliği kurarak oluşturduğu bir kalkandır. Bunlar devlet, işveren ve çalışandır. Devlet gerekli yasaları çıkarmakla yükümlü iken işveren ve çalışan çıkarılan bu yasalara uymakla yükümlüdür.

 

+