• Önem OSGB
  • Önem OSGB

Önem OSGB


İşbirliği içinde bulunacağımız işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda analiz yaparak, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, çalışanları ve yöneticileri bu konularda donanımlı ve bilinçli hale getirmek..

İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında bütün yasal sorumluluklarınıza karşı işyerlerinizde bir sistem kurup , bir iş güvenliği kültürü oluşturmak…

Hizmetlerimiz

Önem OSGB


İş Güvenliği Uzmanı

Her alanda olduğu gibi iş güvenliği de tecrübe ve bilgi birikimi isteyen ciddi takip ve sürekli kendini geliştirme ihtiyacı duyan bir meslektir. Önem Ortak...

DAHA FAZLA

İşyeri Hekimi

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve en önemlisi...

DAHA FAZLA

Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan kimyasal maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak;Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilir...

DAHA FAZLA

İşe Giriş Muayenesi

Alanında tecrübeli İşyeri Hekimlerimiz ve Diğer Sağlık Personellerimizle iş başlangıcında çalışanlara gerekli tetkikler yapılarak çalışabilir...

DAHA FAZLA

REFERANSLAR